Tervetuloa!

Maanpuolustuksen kannatussäätiö on jo vuodesta 1953 lähtien toiminut eri tavoin maan-
puolustuksen hyväksi. Maanpuolustuksen kannatussäätiö toteuttaa sääntöjensä mukaista
tarkoitustaan myöntämällä vuosittain avustuksia sellaiseen toimintaan tai määräaikaisiin
hankkeisiin, jotka edistävät säätiön tavoitteiden  toteutumista.

Esimerkki säätiön myöntämistä avustuksista

Maanpuolustuksen kannatussäätiö on omalta osaltaan avustanut 85 000 eurolla Suomen
sotien 1939 – 1945 kuvien digointihanketta ja verkkopalvelun toteutusta siten, että digitoidut
kuvat ovat suomalaisten selattavissa verkossa. Digitointihanke aloitettiin prikaatikenraali
Olli Nepposen eduskunnassa vuonna 2009 tekemän talousarvioaloitteen perusteella myönnetyillä määrärahoilla. Edellä mainittu verkkopalvelu on saavuttanut suuren yleisön keskuudessa suuren suosion.