Hakuajat

Apurahojen hakuajat ovat keväällä ja syksyllä.

Kevään apurahat

Kevään apurahoja koskevat hakemukset on toimitettava Maanpuolustuksen kannatussäätiölle vuosittain 15.4. mennessä oheisen linkin kautta: hae kevään apurahaa. Hakemuslinkki avautuu helmikuussa ja avustuspäätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Syksyn apurahat

Syksyn apurahoja koskevat hakemukset on toimitettava Maanpuolustuksen kannatussäätiölle vuosittain 15.10. mennessä oheisen linkin kautta: hae syksyn apurahaa. Hakemuslinkki avautuu syyskuussa ja avustuspäätökset tehdään joulukuun loppuun mennessä.

Yleistä apurahoista

Apurahoista ilmoittaminen

  • säätiön www-sivut
  • Ruotuväki-lehti
  • ym. vastaavat julkaisut

Hakuajat

  • keväällä 15.4. mennessä
  • syksyllä 15.10. mennessä
  • Hakemus on toimitettu määrärajassa, kun se on tallentunut sähköiseen hakujärjestelmään ennen sen sulkeutumista 15.4. ja 15.10. ennen klo 24.00.

Päätökset ja maksatus

Apurahan hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse apurahan myöntämisestä tai hylkäämisestä.

Apurahan saajan on ilmoitettava myöntävän päätöksen saatuaan pankkiyhteytensä ja tilinumero, jolle apuraha maksetaan. Lisäksi säätiön verottajalle tehtävää ilmoitusta varten yhteisöjen on ilmoitettava Y-tunnus ja yksityishenkilöiden henkilötunnuksensa.

Keväällä myönnetyt apurahat maksetaan pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä ja syksyllä myönnetyt apurahat seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Apurahan myöntämiseen tai maksamiseen liittyvistä erityisehdoista ilmoitetaan apurahan myöntämispäätöksen yhteydessä.

Hakemuksen tekeminen

1. Laadi apurahahakemus sähköiselle lomakkeelle, joka löytyy täältä
2. Liitä tarvittavat liitteet sähköiseen hakemukseen
3. Lähetä hakemus sähköisesti
4. Tulosta ja allekirjoita hakemus ilman liitteitä
5. Postita ilman liitteitä osoitteeseen

Apurahahakemuksen tiedot

Apurahahakemuksesta tulee ilmetä riittävän yksityiskohtaisesti toiminta tai hanke, johon avustusta haetaan sekä miten se edistää Maanpuolustuksen kannatussäätiön tarkoitusta.

Apurahahakemukseen on liitettävä kustannusarvio, josta selviää haetun avustuksen suunniteltu käyttö eri käyttökohteisiin.

Apurahahakemukseen on liitettävä hakijayhteisön edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus.

Apurahahakemukseen tulee liittää ilmoitus samaan tarkoitukseen muualta haetuista tai saaduista apurahoista.

Erityisehtoja

Jos säätiö myöntää avustusta Osakeyhtiölle, niin mahdollista voitto-osuutta tai tuetun toiminnan osuutta osakeyhtiön välillisistä kustannuksista tai yleiskustannuksista ei hyväksytä avustuksen menoperusteeksi.

Jos apuraha käytetään henkilökunnan palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen hoitamaan veronpidätykset sekä sosiaali- ja vakuutusmaksut. Apurahan saajan tulee mainita maksettu apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa verottajalle lakisääteisen tarkkailuilmoituksen myönnetyistä apurahoista.

Myönnetty apurahasitoumus on voimassa kolme (3) vuotta. Jos apurahan käyttötarkoitus ei ole toteutunut tuona aikana asetettujen ehtojen mukaisesti, niin apurahasitoumus lakkaa ja säätiö kohdistaa vapautuvat varat muihin käyttötarkoituksiin.

Maanpuolustuksen kannatussäätiön nimi on mainittava tuetun toiminnan tuloksia julkistettaessa.

Apurahan käytöstä on raportoitava säätiölle riittävän yksityiskohtaisesti vuoden kuluessa sen maksamisesta. Mikäli myönnettyä apurahaa ei ole käytetty myöntökohteeseensa, voidaan se periä takaisin joko osin tai kokonaan.