Hakemuksen tekeminen

1. Laadi apurahahakemus sähköiselle lomakkeelle, joka löytyy täältä
2. Liitä tarvittavat liitteet sähköiseen hakemukseen
3. Lähetä hakemus sähköisesti
4. Tulosta ja allekirjoita hakemus ilman liitteitä
5. Postita ilman liitteitä osoitteeseen

Apurahahakemuksen tiedot

Apurahahakemuksesta tulee ilmetä riittävän yksityiskohtaisesti toiminta tai hanke, johon avustusta haetaan sekä miten se edistää Maanpuolustuksen kannatussäätiön tarkoitusta.

Apurahahakemukseen on liitettävä kustannusarvio, josta selviää haetun avustuksen suunniteltu käyttö eri käyttökohteisiin.

Apurahahakemukseen on liitettävä hakijayhteisön edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus.

Apurahahakemukseen tulee liittää ilmoitus samaan tarkoitukseen muualta haetuista tai saaduista apurahoista.

Erityisehtoja

Jos säätiö myöntää avustusta Osakeyhtiölle, niin mahdollista voitto-osuutta tai tuetun toiminnan osuutta osakeyhtiön välillisistä kustannuksista tai yleiskustannuksista ei hyväksytä avustuksen menoperusteeksi.

Jos apuraha käytetään henkilökunnan palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen hoitamaan veronpidätykset sekä sosiaali- ja vakuutusmaksut. Apurahan saajan tulee mainita maksettu apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa verottajalle lakisääteisen tarkkailuilmoituksen myönnetyistä apurahoista.

Myönnetty apurahasitoumus on voimassa kolme (3) vuotta. Jos apurahan käyttötarkoitus ei ole toteutunut tuona aikana asetettujen ehtojen mukaisesti, niin apurahasitoumus lakkaa ja säätiö kohdistaa vapautuvat varat muihin käyttötarkoituksiin.

Maanpuolustuksen kannatussäätiön nimi on mainittava tuetun toiminnan tuloksia julkistettaessa.

Apurahan käytöstä on raportoitava säätiölle riittävän yksityiskohtaisesti vuoden kuluessa sen maksamisesta. Mikäli myönnettyä apurahaa ei ole käytetty myöntökohteeseensa, voidaan se periä takaisin joko osin tai kokonaan.