Yleistä apurahoista

Apurahoista ilmoittaminen

  • säätiön www-sivut
  • Ruotuväki-lehti
  • ym. vastaavat julkaisut

Hakuajat

  • keväällä 15.4. mennessä
  • syksyllä 15.10. mennessä
  • Hakemus on toimitettu määrärajassa, kun se on tallentunut sähköiseen hakujärjestelmään ennen sen sulkeutumista 15.4. ja 15.10. ennen klo 24.00.

Päätökset ja maksatus

Apurahan hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse apurahan myöntämisestä tai hylkäämisestä.

Apurahan saajan on ilmoitettava myöntävän päätöksen saatuaan pankkiyhteytensä ja tilinumero, jolle apuraha maksetaan. Lisäksi säätiön verottajalle tehtävää ilmoitusta varten yhteisöjen on ilmoitettava Y-tunnus ja yksityishenkilöiden henkilötunnuksensa.

Keväällä myönnetyt apurahat maksetaan pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä ja syksyllä myönnetyt apurahat seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Apurahan myöntämiseen tai maksamiseen liittyvistä erityisehdoista ilmoitetaan apurahan myöntämispäätöksen yhteydessä.