Myönnettyjä apurahoja

Vuonna 2018
 
Esim:

 • Sodan ja rauhan keskus Muisti 1.400.000 euroa: tietokeskuksen ja näyttelykokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen 2018-2020
 • Ilmatorjuntamuseo 50.000 euroa: It- museon museoesineiden ja arkiston inventointi- sekä luettelointiprojekti sekä turvavitriinien hankinta
 • Forum Marinum –säätiö 40.000 euroa: Musiikkia ja toiminnallisuutta yhdistävä Laivaston soittokunta 100 vuotta –näyttely
 • Luonetjärven sotilaskotiyhdistys ry 10.000 euroa: autonhankintaan, jolla viedään sotilaskodin palvelut varusmiehille maastoon/harjoituksiin ja osallistutaan puolustusvoimien tai maanpuolustusjärjestöjen tapahtumiin
 • Maanpuolustuskorkeakoulu/kielikeskus  20.000 euroa: Puolustusvoimien palveluksessa olevien kieliopintojen tukeminen vuonna 2019
 • Naisten Valmiusliitto ry 20.700 euroa: mm. valtakunnallinen NASTA-valmiusharjoitus Revontuli
 • Suomen Sotahistoriallinen Seura ry  6.000 euroa: aikakausikirjan nro 37 julkaiseminen
 • Pääesikunta/koulutusosasto 100.000 euroa: Varusmieskoulutuksen kehittäminen ja liikuntakasvatuksen edistäminen
 • Yksityishenkilöt 18.000 euroa: Puolustusvoimien haulikkoryhmän kilpailupatruunatuki
 • Maanpuolustusksen tuki ry 40.000 euroa: Nuku rauhassa- kokonaisuusturvallisuustapahtumien järjestelykuluihin
 • Maanpuolustuskorkeakoulu 18.000 euroa: Puolustusvoimat 100 vuotta teemaan liittyvän kirjoituskilpailun järjestäminen.
 • Säätiö tuki myös puolustushallinnon toimintaan liittyviä tutkimuksia ja väitöskirjatöitä

 

Suomen sotilasurheiluliitto

Suomen sotilasurheiluliitto

Niinisalo crossfit back'n abs

Niinisalo crossfit back’n abs

 

Syksy 2016

Säätiön hallitus myönsi syksyllä 2016 mm. seuraavat apurahat:

 • Asevelvollisina vammautuneineidei tuki ry 15.000 euroa: Asevelvollisena vammautuneiden ja heidän läheistensä auttaminen ja tukeminen sekä neuvonta ja vertaistuki toimeentuloturvaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä palveluista.
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry 115.000 euroa: Vapaaehtoisen maanpuolustuksen toiminnan kehittäminen
 • Maanpuolustuskorkeakoulu/kielikeskus 16.000 euroa: Puolustusvoimien palveluksessa olevien kieliopintojen tukeminen
 • Naisten valmiusliitto ry 17.000 euroa: Valtakunnallinen naisten NASTA-harjoitus Leijona 2017
 • Pääesikunta/henkilöstöosasto 25.000 euroa: Henkilökunnan perus-, jatko- ja täydennyskurssien parhaiden oppilaiden stipendeihin sekä varusmiesten reserviupseerien, aliupseerien ja miehistötehtävissä palvelevien stipendeihin
 • Pääesikunta/henkilöstöosasto 30.000 euroa: Pääesikunnassa sijaitsevan Vapaudenristin ritarikunnalle kuuluvan Talvisodan ja Jatkosodan kortiston digitointi ja siitä muodostuvan aineiston sähköinen pysyväisaikapaketointi
 • Suomen Sotilassosiologinen seura ry 2.000 euroa: Seuran kansainvälinen avoin seminaari 8.3.2017
 • Suomen Sotilasurheiluliitto ry 10.000 euroa: Liiton 50-vuotishistoriikin tekeminen
Waterloo-4_ForWeb

”Waterloo.”

Rauhanturvaamisen-60-v-muistomerkki-Porin-prikaati_ForWeb

Rauhanturvaamisen 60-v. muistomerkki, Porin prikaati.

 

Kevät 2016

Säätiön hallitus myönsi keväällä 2016 mm. seuraavat apurahat:

 • Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti/ Maanpuolustuskorkeakoulu 300.000 euroa: Venäjän turvallisuuspolitiikan professuurin perustaminen
 • Suomen Sotilasurheiluliitto ry 27.000 euroa: Varusmiesten liikuntakerhojen johtajakoulutuksen järjestäminen ja toiminnan kuluja
 • Kadettikunta ry 17.500 euroa: Suomi kylmässä sodassa -tietopankin internettiin
 • Suomen sotahistoriallinen seura ry 15.000 euroa: Tiede ja ase vuosijulkaisu no 74 sekä verkkojulkaisun Journal of Military Studies -tukeminen
 • Tuettu työllistyminen ry 5.200 euroa: Selkokielisen tietokirjan julkaiseminen jääkäreistä
 • Kaartin jääkärirykmentti 4.500 euroa: Santahaminan frisbeegolfradan kunnostaminen
Varusmiehet-pelaamassa-koripalloa-19-2015-JVa-006-007_ForWeb

Varusmiehet pelaamassa koripalloa.

Kouvolan-putkiradiomuseo_ForWeb

Kouvolan putkiradiomuseo.