Toiminta ja tarkoitus

Säätiön tarkoitus on käyttää omaisuuttaan

  • puolustusvoimissa tapahtuvaan koulutukseen ja liikuntakasvatukseen,
  • maanpuolustusta edistävään valistus- ja tutkimustyöhön sekä
  • yleistä kansalaiskuntoa kehittävän toiminnan tukemiseen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia joko hakemuksesta tai omasta aloitteestaan.

Säätiö voi toimia yhteistoiminnassa muiden säätiöiden tai yhteisöjen kanssa.

Kotipaikka: Helsinki